БЮДЖЕТ

ПРОЕКТ "Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік" (рішення, пояснювальна записка, реєстр листів, додатки)
1
11.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік "Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях" (0813230)
2
Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу (0813022)
3
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік "Інші заходи у сфері соціального захисту та соціального забезпечення" (0113242)
4
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік "Інша діяльність у сфері державного управління" (0110180)
5
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік "Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної районної ради, районної у місті ради, міської, селищної, сільської рад та їх виконавчих комітетів" (0110150)
6
ПРОЕКТ "Про районний бюджет на 2019 рік" (рішення, пояснювальна записка, реєстр листів, додатки) від 19.12.2018
7
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0218110 Заходи із запобігання та ліквідації наслідків назвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха
17.12.2018
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0213121 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0212010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
17.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0218831 Надання кредиту
17.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0611090 Відділ освіти Новопсковської РДА Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
17.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0611150 Відділ освіти Новопсковської РДА Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів
17.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0611020 Відділ освіти Новопсковської РДА Надання загальної середньої освіти загаільноосвітніми навчальними закладами
17.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0615031 Відділ освіти Новопсковської РДА Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортнивних шкіл
17.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 0813011Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства
21.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813012 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг
21.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813021 Надання пільг на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу окремим категоріям громадян і відповідно до законодавства
21.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813022 Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу
21.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813041 Надання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813085Надання щомісячної компенсації непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за інвалідом 1 групи *або престарілим, який досяг 80- річного віку.
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813084 Надання державної соціальної допомоги особам . які не мають права на пенсію , та особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813083 Надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом 1 чи 2 групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним».
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813082 Надан ня державної соціальної допомоги особам , які не мають права на пенсію , та особам з інвалідністю, державної сої над ьної допомоги на догляд
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813081 Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813043 Надання допомоги при народженні дитини
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813044 Надання допомоги на дітей . над якими встановлено опіку чи піклування
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813045 Надан ня допомоги на дітей одиноким матерям
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813046 Надання тимчасової державної допомоги дітям
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813047 Надан ня державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 0813230Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, v дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях.....
18.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (0813043) Надання допомоги при народженні дитини
27.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (0813044) Надання допомоги на дітей над якими встановлено опіку чи піклування
27.12.2018
Про план роботи управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області на І квартал 2019 року
80
28.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (0212144) Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
28.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (0611020)
27.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (0611150)
27.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (0615031)
27.12.2018
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік (0611020)
28.12.2018
ПАСПОРТА бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації (0611020)
ПАСПОРТА бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області (0212010)
Перелік капітальних видатків районного бюджету за 2018 рік
Виконання доходної частини районного бюджету Новопсковського району за 2018 рік
Виконання видаткової частини районного бюджету Новопсковського району за 2018 рік
Пояснювальна записка Про виконання районного бюджету за 2018 рік
Пояснювальна записка про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за 2018 рік
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік відділу освіти Новопсковської райдержадміністрації (0615031)
ПАСПОРТА бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області (0813230, 0813043)
Паспорт бюджетної прог рами місцевого бюджету на 2019 рік .Відділ культури Новопсковської РДА
Надаєте викладацькі послуги - задекларуйте доходи
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2018 рік Новопсковська РДА
Про виконання бюджету Новопсковського району за 2018 рік
Основні показники виконання бюджету за 2018 рік по Старобільському відділенню управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області
ПАСПОРТИ бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік. Управління соціального захисту населення Новопсковської РДА
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (011050 від 25.02.2019)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Відділ освіти Новопсковської райдержадміністрації (0611020, 0613140)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Новопсковська РДА від 25.02.2019
ПАСПОРТА бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
Звіт про виконання паспорту за 2018 рік Новопсковька РДА
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік Новопсковська РДА від 21.03.2019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік зі змінами Новопсковська РДА станом на 28 03 2019
Проект рішення «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік» (пакет документів)
15.04.2019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік РДА зі змінами ( 19.04.2019)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік РДА cтаном на 07.05.2019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік РДА cтаном на10.05.2019
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Про виконання бюджету Новопсковського району за I квартал 2019 року
СПІВДОПОВІДЬ відділу культури Новопсковської райдержадміністрації з питання «Про виконання бюджету Новопсковського району за І квартал 2019 року»
Співдоповідь відділу освіти Новопсковської РДА з питання «Про виконання бюджету Новопсковського району за I квартал 2019 року»
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік РДА cтаном на28.05.2019
Проект рішення зміни 06.05.2019
Проект рішення зміни 12.04.2019
Проект рішення зміни 21.05.2019
Проекти рішень зміни 28.05.2019
Проекти рішень зміни 27.05.2019
Матеріали чергової сесії про внесення змін до районного бюджету 18.06.2019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік РДА cтаном на.26.06.201919
Про внесення змін до відділу освіти Новопсковської РДА від 28.05.2019 №111
117
01.07.2019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0611090)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0611020)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0613140)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0611150)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0611161)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212010)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212111)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212144)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0213104)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0213121)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0215012)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0215053)
Про виконання бюджету Новопсковського району за перше півріччя 2019 року
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету РДА на 2019 рік станом на 02.08.2019
Проект рішення про звіт щодо виконання районного бюджету за 1 півріччя 2019 року
Пояснювальна записка про виконання районного бюджету за І півріччя 2019 року
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 (27.08.19)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (11.09.2019)
Інформація про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за 9 місяців 2019 року
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212010, 0212111) станом від 04.10.2019
Проект рішення Новопсковської районної ради «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»(пакет документів) 07.10.19.
Наказ управління фінансів Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 06 серпня 2019 року № 31 «Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету Новопсковського району Луганської області та пропозицій до прогнозу районного бюджету».
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212010)
16.10.2019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0213104)
16.10.2019
Про виконання Бюджету Новопсковського району за 9 місяців 2019 року
Інформація про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за 10 місяців 2019 року
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0213104)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212111)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212010)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0217367)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0217367) від 11.11.2019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212010) станом від 11.112019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0213104)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212111)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0217367)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212111) станом від 21.11.2019
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (0212010, 0212111) станом від 27.11.2019
Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік (2010,3104)
ПАСПОРТ бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік від 23.12.2019
ПАСПОРТА бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік
Інформація про виконання районного бюджету Новопсковського району за 2019 рік
Звіти про виконання паспортів бюджетних програм місцевого бюджету за 2019 рік
Звіти відділу освіти про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2019 рік по КПКВКМБ 0611020, 0611090, 0611150, 0611161, 0613140, 0613242, 0615010
Інформація відділу освіти про виконання бюджету за 2019 рік
Дата оприлюднення
10.03.2020 - 11:54
Паспорта бюджетних програм на 2020 рік зі змінами (0212010, 0212111, 0213104)
Інформація управління соціального захисту населення про виконання бюджетних програм за 2019 рік
Інформація відділу культури про виконання бюджетних програм за 2019 рік
Звіт про виконання бюджетних програм за 2019 рік
Проект рішення "Про внсесння змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік» (пояснювальна записка, додатки, супровідна інформація)
П4СПОРТА бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік (0212010, 0212144) зі змінами від 19.03.2020
Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами від 26.03.2020 (0212010, 0212111, 0213104)
П4СПОРТА бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік (0212010, 0212111) зі змінами від 24.04.2020
Інформація управління фінансів про підготовку документів для отримання позики станом на 23.04.2020
Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами від 29.04.2020 (0212010, 0212144)
Інформація про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за січень - квітень 2020 року
Про виконання бюджету Новопсковського району за I квартал 2020 року
Інформація управління фінансів про підготовку документів для отримання позики станом на 18.05.2020
П4СПОРТА бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік (0212010, 0212111) зі змінами від 18.05.2020
Інформація управління фінансів Новопсковської райдержадміністрації про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за січень - травень 2020 року та про проведену роботу станом на 01.06.2020 року
Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами від 03.06.2020 (0212111, 0213104)
Проект рішення районної ради "Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік»
Інформація управління фінансів про підготовку документів для отримання позики станом на 17.06.2020
Паспорта бюджетних програм місцевого бюджету Відділу освіти райдержадміністрації по КПКВКМБ 0611020, 0613140, 0611162 від 03.07.2020
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами від 22.06.2020 (0212111)
Інформація управління фінансів Новопсковської райдержадміністрації про надходження до бюджету Новопсковського району за І півріччя 2020 року станом на 07.07.2020
Проект рішення "Про внсесння змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік» (пояснювальна записка, додатки, супровідна інформація)
Дата оприлюднення
23.07.2020 - 15:34
Паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами від 23.07.2020 (0212010,0212111,0212144,0213104)
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (0217367)
Інформація управління фінансів про підготовку документів для отримання позики та фінансування видатків районного бюджету станом на 29.07.2020
Інформація управління фінансів про підготовку документів для отримання позики станом на 14.08.2020
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік зі змінами від 16.09.2020(0213104)
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (0212144)
24.09.2020
Інформація про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за січень - вересень 2020 року
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (0210191)
07.10.2020
Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік (2111) від 12.10.2020
Інформація про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за 2020 рік
Інформація про виконання зведеного бюджету Новопсковського району за 2020 рік