Прес-центр11 вересня 2017, 14:09

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Управління агропромисловго розвитку Новопсковської районної державної адміністрації повідомляє, що згідно з розпорядженням керівника обласної військової-цивільної адміністрації – голови облдержадміністрації від 28.08.2017 № 579 створена конкурсна комісія з визначення суб`єктів господарювання агропромислового комплексу для отримання фінансової підтримки шляхом здешевлення кредитів у 2017 році.

Суб`єкти господарювання агропромислового комплексу (юридичні особи) та фізичні особи-підприємці, що бажають взяти участь у конкурсі, подають до Конкурсної комісії (Департамента агропромислового розвитку Луганської облдержадміністрації) документи відповідно до пункту 8 Порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 300:

- копію кредитного договору, посвідчену банком-кредитором або обслуговуючим банком, та копії додатково укладених договорів між позичальником та кредитором;

довідку про банківські реквізити позичальника;
виписку банку-кредитора або обслуговуючого банку про отримання позичальником кредиту;
копію фінансової звітності за останній рік відповідно до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» (додаток 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан), форма № 2 «Звіт про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід). А для позичальників, які є юридичними особами та зареєстровані у поточному році, - за останній звітний період, що передує поданню заявки;
довідку про відсутність (наявність) заборгованості з податків і зборів, видану відповідними органами державної фіскальної служби;
копії документів про оплату товарів, робіт, послуг для підтвердження використання кредитних коштів на цілі, визначені у пункті 4 цього Порядку.

Конкурсна комісія розташована за адресою:

м. Сєвєродонецьк, вул.Маяковського 5б, кімната 4.