Прес-центр29 cічня 2020, 11:01

Охорона праці на підприємстві

Спеціалістами сектору профілактики страхових випадків Старобільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Луганській області (далі – Старобільське відділення) у 2019 році проведено 39 перевірок стану профілактичної роботи щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці на підприємствах Старобільського та Новопсковського районів. Під час профілактичних перевірок на підприємствах було виявлено 465 порушень законодавства про охорону праці, тому Старобільське відділення нагадує роботодавцям, що охорона праці – це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних i лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження життя, здоров'я i працездатності людини у процесі трудової діяльності.

Основною вимогою в питанні охорони праці є наявність розробленої та впровадженої системи управління охороною праці на підприємстві.

Система управління охороною праці (СУОП) – це система управління підприємства, яку використовують, щоб розробити та запровадити політику підприємства у сфері охорони праці, підвищити рівень безпечності виконання робіт на підприємстві, зменшити, запобігти чи усунути вплив небезпечних чинників і керувати ризиками, пов’язаними з небезпеками.

Об'єктом управління в СУОП є діяльність структурних підрозділів та служб підприємства по забезпеченню безпечних і здорових умов праці на робочих місцях, виробничих дільницях, цехах та підприємства в цілому.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 49 (зі змінами та доповненнями) роботодавець зобов'язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці. З цією метою роботодавець забезпечує функціонування системи управління охороною праці і несе безпосередню відповідальність за порушення зазначених вимог.

Закон поширюється на всіх юридичних та фізичних осіб, які використовують найману працю. Незалежно від кількості працюючих роботодавець зобов'язаний забезпечити виконання всіх завдань, передбачених цією статтею.

При створенні СУОП роботодавцю необхідно:

- визначити перелік законодавчих та інших нормативно-правових актів, що містять вимоги щодо охорони праці для цього виду економічної діяльності;

- виявити небезпечні та шкідливі виробничі фактори, види робіт, об'єкти, машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, щоб визначити, які з них найсуттєвіше впливають на умови та безпеку праці;

- визначити основні завдання в галузі охорони праці та встановити пріоритетні напрями;

- розробити організаційну схему для виконання визначених завдань.

Основними принципами функціонування СУОП є:

- пріоритет життя і здоров'я працівників підприємства над результатами виробничої діяльності;

- єдиноначальність і повна відповідальність роботодавця за створення безпечних і нешкідливих умов праці;

- відповідність заходів і засобів з охорони праці рівню потенційної небезпеки виробничих об'єктів і фактичному стану умов праці на робочих місцях;

- економічна зацікавленість роботодавця і працівників у поліпшенні умов і безпеки праці.

Система управління охороною праці передбачає опрацювання і затвердження роботодавцем окремих нормативних документів: положень та інструкцій з питань охорони праці, які є обов'язковими для виконання на підприємстві.

На підприємстві, в організації, установі незалежно від форми власності обов'язково повинні бути: відповідальний за охорону праці, навчання керівника та відповідальних осіб з питань охорони праці; інструкції з охорони праці та пожежної безпеки для всіх видів робіт; журнали проведення інструктажів, програми проведення інструктажів, обліку нещасних випадків, обліку проходження медоглядів (за необхідності).

Систематичне удосконалення СУОП на підприємстві є запорукою безпечної праці, а отже, ймовірність настання випадків виробничого травматизму та професійних захворювань буде меншою.