Прес-центр11 лютого 2019, 14:02

Психологічна реабілітація учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності

З метою збереження чи відновлення фізичного та психологічного здоров’я, зниження частоти і тяжкості наслідків перенесених бойових психічних травм у формі гострих стресових реакцій, запобігання інвалідності, профілактики агресивної та саморуйнівної поведінки, учасники антитерористичної операції та постраждалі учасники Революції Гідності мають право на тримання послуг з психологічної реабілітації.

Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1057 .

Документом визначено механізм організації проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності з числа осіб, яким встановлено один із таких статусів:

учасника бойових дій;
особи з інвалідністю внаслідок війни;
учасника війни;
постраждалого учасника Революції Гідності

Психологічна реабілітація передбачає надання таких послуг:

психологічна діагностика — оцінка актуального психологічного стану та індивідуально-психологічних особливостей отримувача послуг, контроль за його психічним станом, визначення потреби та оптимальних методів психологічної реабілітації;
психологічна просвіта та інформування — інформування отримувача послуг для формування розуміння закономірностей функціонування людської психіки, поведінки людей в екстремальних умовах, формування навичок і способів управління можливостями власної психіки, надання самодопомоги та першої психологічної допомоги іншим особам, а також готовності та бажання отримувати професійну психологічну допомогу в разі потреби;
психологічне консультування — комплекс короткострокових заходів, які здійснюються психологом і спрямовані на надання отримувачу послуг інформації з психологічних питань, емоційної підтримки, допомоги у прийнятті усвідомлених рішень та оцінці власних психологічних ресурсів для зміни поведінки, на розвиток відповідальності за власну поведінку, самосвідомості та зміну ставлення до проблеми, підвищення стресостійкості та психологічної культури;
психологічна підтримка і супроводження — система соціально-психологічних способів і методів, застосування яких сприяє соціально-професійному самовизначенню особистості в ході відновлення її здібностей, ціннісних орієнтирів і самосвідомості, підвищенню її конкурентоспроможності та адаптованості, подоланню стресових та інших життєвих ситуацій і запобіганню виникненню психологічних кризових станів;
психотерапія — використання методів психологічного впливу для розв’язання особистісних та міжособистісних проблем із застосуванням стандартизованих процедур в індивідуальній або груповій формі, спрямованих на відновлення порушеної діяльності організму отримувача послуг з метою відновлення або компенсації його психічних функцій, особистісних якостей, міжособистісних стосунків, а також поліпшення якості життя;
групова робота — проведення психологічних тренінгів, інтерв’ю, занять із психологічної просвіти та інформування для груп підтримки із застосуванням стандартизованих процедур, спрямованих на саморозкриття учасників таких груп, актуалізацію наявного досвіду і пошук шляхів розв’язання власних психологічних проблем, формування навичок самопізнання та саморозвитку, опанування нових комунікативних і поведінкових стратегій.

Послуги з психологічної реабілітації надаються окремо або в комплексі з іншими оздоровчими, фізкультурно-спортивними, санаторно-курортними, медико-психологічними та соціальними послугами.

 

Що необхідно, щоб отримати послуги з психологічної реабілітації?

Для проходження психологічної реабілітації учаснику антитерористичної операції або його законному представнику необхідно звернутись до управління соціального захисту населення Новопсковської райдержадміністрації із заявою, складеною у задовільній формі, до якої додаються копія посвідчення учасника бойових дій, або інваліда війни, або учасника війни та документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній або забезпеченні її проведення з безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Відбір суб’єкта надання послуг із психологічної реабілітації здійснюється з урахування Вимог до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації, затверджених Наказом Міністерства соціальної політики від 27.04.2018 № 597.

В 2018 році до суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації включено

ДП «Південь-Курорт-Сервіс» на базі санаторію «Орізонт».

Орган соціального захисту населення відшкодовує вартість проїзду до реабілітаційної установи та назад отримувачу послуг на підставі наступних документів:

заяви;
оригіналів проїзних документів;
заповненого суб̕´єктом надання послуг відривного корінця направлення на психологічну реабілітацію;
документу, що підтверджує особу.

 

За більш детальною інформацією звертайтесь в управління соціального захисту населення Новопсковської райдержадміністрації: 

смт. Новопсков, вул. Українська,6 5, каб. № 7,  тел. (06463)2-22-37.