Прес-центр6 грудня 2018, 09:12

Щодо створення сімейних ферм чи сільськогосподарських молочних кооперативів

Управління агропромислового розвитку повідомляє, що відповідно до Концепції розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018-2020 роки аграрний сектор є надзвичайно важливим для економіки та продовольчої безпеки країни. Сьогодні він забезпечує 12% ВВП і близько 40% валютних надходжень від експорту. Це вимагає від Уряду підтримання ефективного функціонування цієї галузі. І найбільший потенціал для її розвитку міститься саме у сфері малого та середнього бізнесу в селі.

Саме тому Уряд затвердив Концепцію розвитку фермерських господарств та сільськогосподарської кооперації на 2018–2020 роки. Вона спрямована виключно на підтримку фермерських господарств із площею не більше 100 гектарів. Документ був підготовлений Мінагрополітики у тісній співпраці з Асоціацією фермерів та приватних землевласників – найбільшим професійним об’єднанням фермерів в Україні.

Основні зміни, передбачені Концепцією
·Стимулювання створення та розвитку фермерських господарств

Для цього передбачено як розширення чинних кредитно-фінансових механізмів, так і впровадження нових фінансових інструментів. Зокрема, планується надавати фінансову підтримку на конкурсних засадах на поворотній основі фермерам через Український державний фонд підтримки фермерських господарств. Передбачена також часткова компенсація відсоткової ставки за залученими у національній валюті банківськими кредитами. Окрім того, державна підтримка фермерів полягатиме у здешевленні страхових платежів. Фермери також матимуть можливість отримувати державні гарантії під інвестиційні проекти та державну підтримку на умовах фінансового лізингу. Концепцією передбачено також виділення коштів на часткову компенсацію витрат сільгоспвиробників для придбання вітчизняної сільськогосподарської техніки та обладнання.

·Створення сприятливих умов для розвитку органічного землеробства

Концепція передбачає збільшення протягом трьох років сільгоспугідь під органічними культурами на 10%. Фермерські господарства, що оберуть цей напрям діяльності, матимуть пріоритети при наданні державної допомоги – зокрема, в частині отримання дешевих кредитів та часткової компенсації витрат на закупівлю сільгосптехніки й обладнання. Передбачено також можливість проведення спеціальних земельних аукціонів на ділянки, що за своїми характеристиками придатні для органічного виробництва.  

·Стимулювання розвитку тваринництва у фермерських господарствах

На сьогодні понад 90% фермерських господарств задіяні у галузі рослинництва. Натомість Концепцією передбачено створення сприятливих умов для збільшення обсягу тваринницьких господарств. Зокрема, тим, хто проводитиме будівництво та реконструкцію тваринницьких ферм і комплексів, держава частково компенсуватиме вартість цих робіт. Можна буде також отримати часткове відшкодування вартості вже збудованих ферм. Так само часткова компенсація витрат передбачена при закупівлі високопродуктивного поголів’я для подальшого відтворення.

·Сприяння розвитку сільськогосподарської кооперації

До сьогодні цьому напрямку в Україні не приділяли достатньо уваги. Водночас досвід європейських країн свідчить, що завдяки об’єднанню з іншими фермерами невеликим сільгоспвиробникам вдається значно підвищувати ефективність своєї діяльності. Концепцією передбачено надання фінансової підтримки сільськогосподарським обслугувальним кооперативам, що здійснюватимуть первинну обробку та переробку продукції фермерських господарств. Держава стимулюватиме створення фермерами сільськогосподарських кооперативів – як самостійно, так і спільно з членами особистих селянських господарств. Це дозволить розвинути переробку сировини всередині країни та сприятиме виробництву агропродукції з високою доданою вартістю. Кооперація з іншими виробниками дозволить фермерам більш ефективно реалізовувати свою продукцію як на внутрішньому, так і на зовнішніх ринках, конкуруючи з посередницькими структурами.

·Врегулювання правових питань у сфері земельних відносин

Зокрема, передбачено впорядкувати механізми набуття фермерами земельних ділянок у власність та визначити правовий статус земель колишньої колективної власності. Заплановано проведення спеціальних земельних аукціонів на право оренди земель під садівництво, виноградарство, хмелярство та вирощування органічної продукції. Фермери також зможуть отримувати іпотечне кредитування під заставу землі. Це дозволить фермерським господарствам залучати кошти для впровадження нових технологій у сільгоспвиробництві, оновлення матеріально-технічної бази тощо.

Очікувані результати

У найближчі три роки під час реалізації урядової Концепції планується збільшити кількість фермерських господарств та створити до півмільйона нових робочих місць замість теперішніх 100 тис.. Це має призвести, зокрема, до збільшення частки фермерських господарств у валовому виробництві сільськогосподарської продукції – з поточних шести-восьми відсотків до 12% на рік. Суттєвий стимул до розвитку та/або відновлення матимуть напрями, які дотепер стагнували або генерували невисокі обсяги виробництва: зокрема, тваринництво, органічне землеробство, хмелярство, садівництво та виноградарство.

Завдяки технічному переобладнанню зросте загальна ефективність фермерських господарств. А стимулювання сільськогосподарської кооперації дасть новий імпульс для розвитку переробки сировини в Україні, а не за її межами. Щороку планується створювати 15 нових об’єктів із первинної переробки сільгосппродукції, а також 40-50 нових кооперативів, утворених фермерами самостійно або спільно з членами особистих селянських господарств. Кооперація з іншими дрібними та середніми виробниками також дозволить фермерам підвищити рентабельність їхньої діяльності, вийти на нові ринки збуту та збільшити обсяг виручки в іноземній валюті від експорту сільгосппродукції.