Прес-центр7 квітня 2017, 10:04

Управління соціального захисту населення Новопсковської райдержадміністрації звертає увагу осіб з інвалідністю, які потребують санаторно-курортного лікування!

Постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 № 110 (далі – Постанова № 110) внесено зміни до Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами міських рад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 187 (далі – Постанова № 187).

Згідно Постанови № 110 інваліди загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку отримали право самостійно обирати заклад санаторно-курортного лікування, залежно від власних вподобань та пріоритетів, який повинен відповідати вимогам Постанови № 187.
Відтепер забезпечення путівками інвалідів загального захворювання, з дитинства та з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному за програмою 2507030 “Заходи із соціальної, трудової та професійної реабілітації інвалідів”, шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам за надані послуги.

Відшкодування вартості путівок здійснюється органами соціального захисту населення шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за надані послуги відповідно до укладених тристоронніх договорів між органом соціального захисту населення, санаторно-курортним закладом та особою з інвалідністю та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки.

Гранична вартість путівки визначається щороку Мінсоцполітики за пропозицією Фонду соціального захисту інвалідів та за погодженням з Мінфіном.

Перелік базових санаторно-курортних послуг, що надаються інвалідам загального захворювання та інвалідам з дитинства за іншими нозологіями та інвалідам з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку відповідно до медичних рекомендацій і вартість яких входить до вартості путівки, затверджується Мінсоцполітики.

За бажанням інвалідів їм можуть надаватися додаткові послуги за умови оплати санаторно-курортному закладу вартості наданих послуг за рахунок власних коштів чи інших джерел, не заборонених законодавством.

Для одержання путівки до органів соціального захисту населення подається заява, медична довідка закладу охорони здоров’я за формою N 070/о та копія  довідки до акту огляду медико-соціальної експертної комісії.

З метою забезпечення путівками осіб з інвалідністю, санаторно-курортні заклади подають органам соціального захисту населення:

- підтвердження про наявність у них ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;

- гарантійний лист про згоду на лікування за відповідним профілем інвалідів загального захворювання та інвалідів з дитинства, у тому числі інвалідів з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку,  і про готовність до укладення договору;

- інформацію про умови проживання та харчування;

- перелік процедур, що можуть надаватись особі за період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій;

- інформацію про вартість путівки.