Вакансії

 

        ЗАТВЕРДЖЕНО:

 

Розпорядження голови

 райдержадміністрації

 від 04 січня 2018 року № 1-к

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста з питань мобілізаційної роботи апарату Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області, категорія «В»

Загальні умови

Посадові обов’язки

Забезпечує реалізацію повноважень райдержадміністрації щодо виконання законодавства з питань мобілізаційної роботи, забезпечення заходів щодо переведення  райдержадміністрації, об’єктів народного господарства  на режим роботи в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням, забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки, вживає заходів до виконання підприємствами мобілізаційних завдань  відповідно до укладених договорів.

Умови оплати праці

Посадовий оклад 3200  грн.; надбавка за вислугу років; надбавка за ранг державного службовця; премія (у разі встановлення), розмір яких визначається згідно з штатним розписом та нормативними актами Кабінету Міністрів України

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6. Заповнена особова картка встановленого зразка;

     7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (2017).

 У разі інвалідності – заяву за встановленою формою про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, у тому числі документи про підтвердження досвіду роботи.

Строк подання документів 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційних сайтах НАДС та райдержадміністрації

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

    24.01.2018, 10.00

Новопсковська  районна державна адміністрація, 92303,     Луганська обл., смт Новопсков, пров.Історичний,1

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Старцева  Катерина Юріївна

контактний телефон (06465) 2-22-31

е-mail: nvprda@loga.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня бакалавра, молодшого бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог до досвіду роботи

3

Володіння державною мовою

вільне володіння

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

вища освіта за спеціальністю правознавство

2

Професійні чи технічні знання

порядок підготовки проектів розпоряджень;

порядок документування управлінської інформації та організації роботи з документами;

правила ділового етикету;

правила та норми охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту;

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, знання основних принципів роботи на ПЕОМ та відповідні програми (MS Windows XP, MS Word,  MS Excel, MS Internet Explorer, MS Outlook Express)

3

Якісне виконання поставлених завдань

1) вміння працювати з інформацією;

2) вміння вирішувати комплексні завдання.

4

Комунікації та взаємодія

вміння ефективної координації з іншими.

 

5

Командна робота та взаємодія

вміння ефективної координації з іншими.

 

6

Сприйняття змін

здатність приймати зміни та змінюватись.

7

Особистісні компетенції

1) відповідальність;

2) вміння працювати в стресових ситуаціях.

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України

2) Закони України

«Про державну службу»; 
«Про запобігання корупції»;

«Про місцеві державні адміністрації»;

«Про військово – цивільні адміністрації»;

«Про очищення влади»;

«Про державну таємницю»;

«Про захист персональних даних»;

«Про доступ до публічної інформації»

«Про центральні органи виконавчої влади»;

«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»;

«Про оборону України»

3) Акти Президента України та  Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти, що стосуються державної служби та  діяльності місцевих державних адміністрацій.

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи держслужбовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Відповідно до посади:

1) знання законодавства з питань мобілізаційної роботи;

2) мати відповідні професійні знання для виконання посадових обов’язків, пов’язаних з організацією інформаційного та методичного забезпечення мобілізаційної підготовки та мобілізації на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

3) вміння працювати з нормативно-правовими актами.

                                                                                             

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ заступника начальника  управління- начальник відділу

з контролю за правильністю призначення державних соціальних допомог, компенсацій та житлових субсидій,

в.о. начальника управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації від «21» грудня 2017 року № 25

 

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В”

головного спеціаліста –юрисконсульта відділу праці управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

 

Загальні умови

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 1. Виконання правової роботи, спрямованої на правильне застосування,    неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства та інших нормативних документів начальником та працівниками управління під час виконання покладених на них завдань і посадових та функціональних обов’язків.

2)         Брати участь у підготовці та здійсненні заходів щодо забезпечення       додержання законності проектів документів правового характеру, які              виносяться на розгляд органів виконавчої влади управлінням соціального        захисту населення.

3)         Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції в управлінні.

4)         Забезпечувати правильне застосування законодавства в управлінні         соціального захисту населення.

5)         Надавати юридичну допомогу спеціалістам управління соціального       захисту населення.

6)         Організовувати разом з відділами управління вивчення нормативних    актів, які стосуються їх діяльності.

7)         Проводити позовну роботу.

8)         Представляти в установленому законодавством порядку інтереси    управління в судах та інших органах під час розгляду правових питань.

9)         Перевіряти проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, які готує управління соціального захисту населення, наказів, документів правового     характеру, що подаються на підпис начальнику управління, на відповідність чинному законодавству.

10)       Надавати необхідну методичну та практичну допомогу підприємствам, організаціям та установам незалежно від форм власності і господарювання у застосуванні законодавчих актів з питань, що стосуються діяльності          управління.

11)       Вести довідково-інформаційну роботу з питань законодавства та          нормативних актів, облік чинного законодавства, інших нормативних актів.

12)       В межах наданої компетенції розглядати скарги, заяви громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, громадян та готувати по ним     відповідні рішення.

13)       Брати участь у підготовці висновків щодо правових питань, які              виникають у діяльності управління.

14)       Брати участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, ревізій,       інвентаризацій, дає правові висновки за фактами виявлених порушень.

15)       Брати участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з          правових питань з працівниками райдержадміністрації.

16)       Уникати конфліктних ситуацій, створювати ділову доброзичливу         атмосферу у спілкуванні з громадянами та співробітниками.

17)       Виконувати доручення начальника управління та начальника відділу, пов’язані з функціональними обов’язками.

18)       Брати участь у підготовці проектів господарських договорів.

19)       Здійснювати повідомну реєстрацію колективних договорів, їх перевірку на відповідність чинному законодавству та забезпечувати зберігання копій.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 3200 грн,;

надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

надбавка за ранг державного службовця;

премія виплачується в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи управління

Інформація про строковість чи безстроковість призначення   на посаду

тимчасово

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця

встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів : 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації, 92303, Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 65

о 10.00 годині 23 січня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Солодовнікова Катерина Іллівна

контактний телефон (06463) 22239,

е-mail:  novopskov_upszn@і.ua

 

       

 

Кваліфікаційні  вимоги

Освіта

Вища  не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Без вимог

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

 за напрямком правознавство

2

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументи;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв'язок;

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись

3

Знання сучасних інформаційних технологій

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички  роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

4

Особистісні якості

- дисциплінованість;

- відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- наполегливість;

- креативність та ініціативність;

- орієнтація на саморозвиток;

- орієнтація на обслуговування;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 1. Конституція України;
 2. Закон України «Про державну службу»;
 3. Закон України «Про запобігання корупції».

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1. Закон України «Про звернення громадян»;
 2. Закон України «Про інформацію»;
 3. Кодекс законів про працю України;
 4. Кодекс України «Про адміністративні правопорушення;
 5. Господарський кодекс України;
 6. Сімейний кодекс України;
 7. Цивільний кодекс України;
 8. інші нормативно-правові акти, які стосуються виконання службових обов’язків.  

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Наказ начальника управління 

                                                                                          соціального захисту населення

                                                                  Новопсковської районної

державної адміністрації

                                                                                               від «24» жовтня 2017 року № 19       

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В”

спеціаліста відділу соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

 

Загальні умови

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 • веде - Прийом документів осіб з інвалідністю, перевіряє їх комплектність та правильність, звіряє подані документи з оригіналами та формує  особову справу; 
 • забезпечує виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 321  щодо  Порядку  забезпечення  технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів;
 • формує направлення особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим особам для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством України;   
 • здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;        
 • відповідно до законодавства проводить формування, візування та складання списків для проведення компенсаційних виплат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування; 
 • складає і надає інформацію (місячні, квартальні та річні  звіти);
 • надає інформацію та консультації з питань отримання професійної освіти в учбових закладах України або в Центрах професійної реабілітації інвалідів, видає направлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на навчання до закладів системи соціального захисту населення.
 • у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам.  
 • виконує роботу щодо формування особової справи осіб з інвалідністю для подальшого їх  направлення  до будинків-інтернатів.   

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 2000 грн,;

надбавка за вислугу років(за наявності стажу державної служби);

надбавка за ранг державного службовця;

премія виплачується в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи управління

Інформація про строковість чи безстроковість призначення    на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця

встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів : 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації, 92303, Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 65

о 10.00 годині 27 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Солодовнікова Катерина Іллівна

контактний телефон (06463) 22239,

е-mail:  novopskov_upszn@і.ua

 

     

 

Кваліфікаційні  вимоги

Освіта

Вища  не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Без вимог

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

 соціальна, економічна, гуманітарна та інше

2

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументи;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв'язок;

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись

3

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички  роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

4

Особистісні якості

- дисциплінованість;

- відповідальність;

- самостійність в роботі,

- наполегливість;

- орієнтація на обслуговування;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України "Про державну службу";
 • Закон України "Про запобігання корупції";

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 • Закон України "Про звернення громадян";
 • Закон України "Про інформацію";
 • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • Постанови  Кабінету  Міністрів  України від 05.04.2012 року № 321 «Про затвердження  Порядку  забезпечення  технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»;
    -    Постанови  Кабінету  Міністрів  України від 19.07.2006 року № 999 «Про затвердження  Порядку забезпечення інвалідів автомобілями»;
 •  Знання законодавства з питань соціального обслуговування інвалідів всіх категорій та інших осіб.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                                                                                                                                                                                      Наказ начальника управління                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  соціального захисту населення

                                                                  Новопсковської районної

державної адміністрації

                                                                                          від « 24» жовтня 2017 року № 19

           

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В”

головного спеціаліста з питань персоналу відділу автоматизованої обробки інформації та управління персоналом управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

 

Загальні умови

 

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

-       Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління, 

-       оформлює і видає довідки з місця роботи працівникам управління,

-       проводить оформлення листків непрацездатності працівників та складає табель обліку робочого часу працівників управління,

-       здійснює військовий облік військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних (при наявності), що працюють в управлінні,

п    -    проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу 

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 3200 грн,;

надбавка за вислугу років(за наявності стажу державної служби);

надбавка за ранг державного службовця;

премія виплачується в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи управління

Інформація про строковість чи безстроковість призначення    на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця

встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 Строк подання документів : 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації, 92303, Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 65

о 10.00 годині 27 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Солодовнікова Катерина Іллівна

контактний телефон (06463) 22239, (095)0529006

 е-mail:  novopskov_upszn@і.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

за напрямами «Право», «Управління та адміністрування»

2

Якісне виконання поставлених завдань

-  вміння працювати з інформацією;

-  орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

-  вміння вирішувати комплексні завдання;

-  вміння надавати пропозиції, їх аргументувати;

-  вміння працювати в команді;

-  вміння ефективної координації з іншими;

-  вміння надавати зворотний зв'язок;

-  виконання плану змін та покращень;

-  здатність приймати зміни та змінюватись

3

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення,   використовувати офісну техніку, навички  роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

4

Особистісні компетенції

 • дисциплінованість;

-відповідальність;

-  самостійність в роботі;

-  комунікабельність;

-  вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України «Про державну службу»;
 • Закон України «Про запобігання корупції»;

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 • Закон України «Про очищення влади»;
 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закон України «Про захист персональних даних»;
 • Закон України «Про звернення громадян»
 • Кодекс законів про працю України;
 • Закон України «Про відпустки»

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                          Наказ начальника управління

                                                                                          соціального захисту населення

                                                                  Новопсковської районної

державної адміністрації

                                                                                          від « 24» жовтня 2017 року № 19

           

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В”

головного спеціаліста  відділу бухгалтерського обліку та звітності

управління соціального захисту населення Новопсковської районної

державної адміністрації Луганської області

 

Загальні умови

 

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

- Організовує роботу по підготовці документів, що стосуються проведенню виплати державних допомог  та компенсаційних виплат, формуванню бази виплат;

- забезпечує дотримання інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових рахунків отримувачів соціальної допомоги;

-  веде картотеку особових рахунків;

-  контролює правильність виплати особових рахунків з програмою АСОПД;

- формує базу виплат щомісячно в установлені терміни;

- формує відомості нарахувань по кожному виду : відомість нових нарахувань, відомість знятих нарахувань, відомість нарахувань по банківським, поштовим відділенням;

- оформляє одноразові доручення і додаткові відомості на виплату допомоги на поховання та недоотриманої допомоги та компенсаційних виплат;

- готує та передає виплатні документи до відділень зв’язку, банківських установ;

- контролює перевірку правильності та своєчасності виплати державних допомог та компенсаційних виплат поштовими відділеннями зв’язку та установами банків;

- складає  заявки  на  потребу  грошових  коштів  для   виплати допомог та компенсацій за поточний період та оперативні дані щодо нарахування та виплати;

- складає  звітність  з питань  виплати  всіх видів   допомоги   та компенсаційних виплат;

- готує особові рахунки до їх закриття та зберігання в архіві, готує атестати на припинення виплати;

-   готує подання по закриттю особових рахунків , виплата по яких скінчилась та готує особові рахунки до зберігання;

-  готує щомісячну інформацію на виплату державних соціальних допомог, компенсаційних виплат в установлені терміни;

-  контролює та веде облік повернення надміру виплачених коштів на рахунки управління;

-  проводить інвентаризацію особових рахунків отримувачів допомог, надає відповідні висновки по проведеній роботі;

-  забезпечує виконання оперативних завдань, що надходять до відділу.               

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 3200 грн,;

надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби);

надбавка за ранг державного службовця;

премія виплачується в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи управління

Інформація про строковість чи безстроковість призначення    на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця

встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 Строк подання документів: 25 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації, 92303, Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 65

о 14.00 годині 27 листопада 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Солодовнікова Катерина Іллівна

контактний телефон (06463) 22239, (095)0529006

 е-mail:  novopskov_upszn@і.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

за напрямами бухгалтерський облік, економічна, інше

2

Якісне виконання поставлених завдань

 

-  вміння працювати з інформацією;

-  орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

-  вміння вирішувати комплексні завдання;

-  вміння надавати пропозиції, їх аргументувати;

-  вміння працювати в команді;

-  вміння ефективної координації з іншими;

-  вміння надавати зворотний зв'язок;

-  виконання плану змін та покращень;

-  здатність приймати зміни та змінюватись

3

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення,   використовувати офісну техніку

4

Особистісні компетенції

 

 • дисциплінованість;

-відповідальність;

- системність і самостійність в роботі;

- уважність до деталей;

- орієнтація на обслуговування;

- креативність та ініціативність;

- вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України «Про державну службу»;
 • Закон України «Про запобігання корупції»;

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 1. Закон України «Про звернення громадян»;
 2. Закон України «Про інформацію»;
 3. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;
 4. Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
 5. Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

    Наказ начальника управління  

                                                                                                                                                                                                      соціального захисту населення

                                                                  Новопсковської районної

державної адміністрації

                                                                                          від «21» вересня 2017 року № 17

           

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В”

спеціаліста відділу соціального обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

 

Загальні умови

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

 • веде - прийом документів осіб з інвалідністю, перевіряє їх комплектність та правильність, звіряє подані документи з оригіналами та формує  особову справу; 
 • забезпечує виконання постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.2012 року № 321  щодо  Порядку  забезпечення  технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів;
 • формує направлення особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим особам для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;
 • визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, компенсаційними виплатами, передбаченими законодавством України;   
 • здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення автомобілями;        
 • відповідно до законодавства проводить формування, візування та складання списків для проведення компенсаційних виплат на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування; 
 • складає і надає інформацію (місячні, квартальні та річні  звіти);
 • надає інформацію та консультації з питань отримання професійної освіти в учбових закладах України або в Центрах професійної реабілітації інвалідів, видає направлення особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю на навчання до закладів системи соціального захисту населення.
 • у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам.  
 • виконує роботу щодо формування особової справи осіб з інвалідністю для подальшого їх  направлення  до будинків-інтернатів.   

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 2000 грн,;

надбавка за вислугу років(за наявності стажу державної служби);

надбавка за ранг державного службовця;

премія виплачується в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи управління

Інформація про строковість чи безстроковість призначення    на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця

встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

Строк подання документів : 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації, 92303, Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 65

о 13.00 годині 17 жовтня 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Солодовнікова Катерина Іллівна

контактний телефон (06463) 22239,

е-mail:  novopskov_upszn@і.ua

 

     

 

Кваліфікаційні  вимоги

Освіта

Вища  не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи

Без вимог

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

 соціальна, економічна, гуманітарна та інше

2

Якісне виконання поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

- вміння вирішувати комплексні завдання;

- вміння надавати пропозиції, їх аргументи;

- вміння працювати в команді;

- вміння ефективної координації з іншими;

- вміння надавати зворотний зв'язок;

- виконання плану змін та покращень;

- здатність приймати зміни та змінюватись

3

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, навички  роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

4

Особистісні якості

- дисциплінованість;

- відповідальність;

- самостійність в роботі,

- наполегливість;

- орієнтація на обслуговування;

- вміння працювати в стресових ситуаціях.

       

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України "Про державну службу";
 • Закон України "Про запобігання корупції";
 •  

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 • Закон України "Про звернення громадян";
 • Закон України "Про інформацію";
 • Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

Постанови  Кабінету  Міністрів  України від 05.04.2012 року № 321 «Про затвердження  Порядку  забезпечення  технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»;
  -    Постанови  Кабінету  Міністрів  України від 19.07.2006 року № 999 «Про затвердження  Порядку  забезпечення інвалідів автомобілями»

- Знання законодавства з питань соціального обслуговування інвалідів всіх категорій та інших осіб;

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управління  

                                                                                                                                                                                                                       соціального захисту населення

                                                                  Новопсковської районної

державної адміністрації

                                                                                          від « 21» вересня 2017 року № 17

           

 

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В”

головного спеціаліста з питань персоналу відділу автоматизованої обробки інформації та управління персоналом управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

 

Загальні умови

 

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

-       Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників управління, 

-       оформлює і видає довідки з місця роботи працівникам управління,

-       проводить оформлення листків непрацездатності працівників та складає табель обліку робочого часу працівників управління,

-       здійснює військовий облік військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних (при наявності), що працюють в управлінні,

п    -    проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу 

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 3200 грн,;

надбавка за вислугу років(за наявності стажу державної служби);

надбавка за ранг державного службовця;

премія виплачується в межах фонду преміювання залежно від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи управління

Інформація про строковість чи безстроковість призначення    на посаду

Безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх подання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;

3) письмову заяву, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та  оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка державного службовця

встановленого зразка;

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про забезпечення в установленому порядку розумного пристосування.

 Строк подання документів : 20 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства України з питань державної служби та на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації, 92303, Луганська область, смт Новопсков, вул. Українська, буд. 65

о 9.00 годині 17 жовтня 2017 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Солодовнікова Катерина Іллівна

контактний телефон (06463) 22239, (095)0529006

 е-mail:  novopskov_upszn@і.ua

 

 

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

без вимог

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

Вимога

Компоненти вимоги

1

Освіта

за напрямами «Право», «Управління та адміністрування»

2

Якісне виконання поставлених завдань

-  вміння працювати з інформацією;

-  орієнтація на досягнення кінцевих результатів;

-  вміння вирішувати комплексні завдання;

-  вміння надавати пропозиції, їх аргументувати;

-  вміння працювати в команді;

-  вміння ефективної координації з іншими;

-  вміння надавати зворотний зв'язок;

-  виконання плану змін та покращень;

-  здатність приймати зміни та змінюватись

3

Знання сучасних інформаційних технологій

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення,   використовувати офісну техніку, навички  роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет

4

Особистісні компетенції

 • дисциплінованість;

-відповідальність;

-  самостійність в роботі;

-  комунікабельність;

-  вміння працювати в стресових ситуаціях

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

 • Конституція України;
 • Закон України «Про державну службу»;
 • Закон України «Про запобігання корупції»;
 • Закон України «Про очищення влади»;

 

2

Знання спеціального законодавства, що пов'язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

 • Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»;
 • Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
 • Закон України «Про захист персональних даних»;
 • Закон України «Про звернення громадян»
 • Кодекс законів про працю України;

- Закон України «Про відпустки»

 

 

 

 

           

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б”

начальника відділу праці управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

 

Загальні умови

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

Начальник відділу праці управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області:

- здійснює керівництво відділом праці, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

-  організовує, відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій тощо;

-   забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики в сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці;

-   здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

 - аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері району, стан справ з укладення колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях;

- сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу, забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання;

- забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

- забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

-    проводить експертизу колективних договорів щодо їх відповідності нормам чинного законодавства;

-   забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, вживає заходи до якісного проведення атестації робочих місць;  

- регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з підрозділами, що пов’язані з діяльністю відділу;

- здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку, дотриманням конфіденційності отриманої інформації.

-  проводить прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

- інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу через засоби масової інформації.

 - виконує інші обов’язки передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 4000 грн,

надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби),

надбавка за ранг державного службовця,

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія..

Інформація про строковість чи безстроковість призначення    на посаду

тимчасово (на період соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;

3) письмова заява про незастосування заборони згідно      ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

 Строк надання документів  - 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті НАДС та на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації

Дата, час і місце проведення конкурсу

18 травня 2017 року, о 10.00 за адресою 92303, Україна, Луганська область, смт Новопсков,

вул. Українська, буд. 65;

Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Солодовнікова Катерина Іллівна

телефон (06463) 22239

 е-mail:  novopskov_upszn@і.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

вища, не нижче ступеня  магістра 

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми  власності не менше одного року

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

економічного спрямування

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України "Про державну службу";

Закон України "Про запобігання корупції";

Кодекс законів про працю України;

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України "Про звернення громадян";

Закон України "Про інформацію".

Професійні  чи технічні знання

 • знання та застосування законодавчих та нормативно-правових актів України, що регулюють законодавство про працю, зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
 • вміння обґрунтовувати власну позицію;
 • вміння вирішувати комплексні завдання;
 • вміння працювати при багатозадачності;
 • здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
 • організація і контроль роботи;
 • вміння працювати в команді та керувати командою;
 • орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

Спеціальний досвід роботи

Без вимог

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.

Особистісні якості

аналітичні здібності;

дисципліна і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток; незалежність та ініціативність;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

Начальник управління                                                                   І.М.Гаркавченко

Вакансії 

Вакансії архів