Вакансії

 

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б”

начальника відділу праці управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області

 

Загальні умови

 

 

 

 

Посадові обов’язки

 

 

 

 

 

Начальник відділу праці управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області:

- здійснює керівництво відділом праці, розподіляє обов'язки між працівниками, очолює та контролює їх роботу;

-  організовує, відповідно до функціональних завдань, покладених на відділ, розробку проектів програм, аналітичних матеріалів, комплексних заходів, пропозицій тощо;

-   забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо реалізації державної політики в сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці;

-   здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ та організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

 - аналізує ситуацію в соціально-трудовій сфері району, стан справ з укладення колективних договорів на підприємствах, установах та організаціях;

- сприяє організації переговорного процесу між сторонами соціального партнерства, надає їм організаційно-методичну допомогу, забезпечує у межах своїх повноважень дотримання законодавства з питань колективно-договірного регулювання;

- забезпечує діяльність комісії у справах альтернативної (невійськової) служби;

- забезпечує зберігання оригіналів колективних договорів, змін та доповнень до них;

-    проводить експертизу колективних договорів щодо їх відповідності нормам чинного законодавства;

-   забезпечує соціальний захист працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, вживає заходи до якісного проведення атестації робочих місць;  

- регулює роботу відділу щодо його ефективної взаємодії з підрозділами, що пов’язані з діяльністю відділу;

- здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів відповідно до встановленого порядку, дотриманням конфіденційності отриманої інформації.

-  проводить прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу.

- інформує населення з питань, що належать до компетенції відділу через засоби масової інформації.

 - виконує інші обов’язки передбачені законодавством України, відомчими нормативно-правовими актами.

Умови оплати праці

посадовий оклад - 4000 грн,

надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної служби),

надбавка за ранг державного службовця,

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія..

Інформація про строковість чи безстроковість призначення    на посаду

тимчасово (на період соціальної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку основного працівника)

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі та строк їх надання

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь в конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається резюме в довільній формі;

3) письмова заява про незастосування заборони згідно      ч.3 або ч.4 ст.1 Закону України «Про очищення влади» та надання згоди на проходження перевірки відповідно до цього Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) заповнена особова картка встановленого зразка;

6) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік.

 Строк надання документів  - 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті НАДС та на офіційному веб-сайті Новопсковської районної державної адміністрації

Дата, час і місце проведення конкурсу

18 травня 2017 року, о 10.00 за адресою 92303, Україна, Луганська область, смт Новопсков,

вул. Українська, буд. 65;

Управління соціального захисту населення Новопсковської районної державної адміністрації

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Солодовнікова Катерина Іллівна

телефон (06463) 22239

 е-mail:  novopskov_upszn@і.ua

 

Вимоги до професійної компетентності

Загальні вимоги

Освіта

вища, не нижче ступеня  магістра 

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми  власності не менше одного року

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги

Освіта

економічного спрямування

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України "Про державну службу";

Закон України "Про запобігання корупції";

Кодекс законів про працю України;

Закон України «Про охорону праці»;

Закон України "Про звернення громадян";

Закон України "Про інформацію".

Професійні  чи технічні знання

  • знання та застосування законодавчих та нормативно-правових актів України, що регулюють законодавство про працю, зайнятість та загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • вміння обґрунтовувати власну позицію;
  • вміння вирішувати комплексні завдання;
  • вміння працювати при багатозадачності;
  • здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;
  • організація і контроль роботи;
  • вміння працювати в команді та керувати командою;
  • орієнтація на досягнення кінцевих результатів.

Спеціальний досвід роботи

Без вимог

Знання сучасних інформаційних технологій

володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office. Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет. Знання сучасних технологій з електронного урядування.

Особистісні якості

аналітичні здібності;

дисципліна і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток; незалежність та ініціативність;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

 

Начальник управління                                                                   І.М.Гаркавченко

Вакансії 

Вакансії архів