Бюджет

Про виконання бюджету Новопсковського району за  9 місяців  2017 року

Виконання видаткової частини зведеного  бюджету Новопсковського району за 9 місяців 2017 року

Аналіз виконання плану по доходах у розрізі бюджетів за 9 місяців 2017 року

Проект Держбюджету на 2018.

НАКАЗ про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів на 2018 рік

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів на 2018 рік

Розрахунок видатків на оплату праці працівникам органів місцевого самоврядування (додаток 1)

Розрахунок фонду оплати праці  по закладах освіти (додаток 2)

Розрахунок фонду оплати праці по закладах охорони здоров‘я (додаток 3)

Розрахунок фонду оплати праці по установам соціального захисту та соціального забезпечення (додаток 4)

Розрахунок фонду оплати праці працівників бюджетних установ по галузі "Культура і мистецтво" (додаток 5)

Розрахунок фонду оплати праці  по установах фізичної культури та спорту (додаток 6)

Розрахунок видатків на оплату праці по інших установах (додаток 7)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (додаток 8)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (додаток 9)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (додаток 10)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" (додаток 11)

Розрахунок по КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали"(додаток 12)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2230 "Продукти харчування" по установах освіти (додаток 13)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2230 "Продукти харчування" по установах охорони здоров’я (додаток 14)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2240  "Оплата послуг, крім комунальних"(додаток 15)

Видатки по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"(додаток 16)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних)"(додаток 17)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)"(додаток 18)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2240 " Оплата послуг (крім комунальних)"(додаток 19)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2250 "Видатки на відрядження" (додаток 20)

Розрахунок видатків по КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв»(додаток 21)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2280 "Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм" (додаток 22)

Розрахунок потреби  на виконання районних програм (по заходах) (додаток 23)

Розрахунок по КЕКВ 2600 "Поточні трансферти» (додаток 24)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2710 "Виплата пенсій і допомоги"  (додаток 25)

Розрахунок потреби видатків  по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню"(додаток 26)

Розрахунок потреби  видатків по КЕКВ 2730 "Інші виплати населенню" (додаток 27)

Розрахунок потреби по коду 2730 "Інші виплати населенню" (додаток 28)

Розрахунок потреби по КЕКВ 2800 "Інші поточні видатки" (додаток 29)

Розрахунок потреби по КЕКВ 3110 "Придбання обладнання і предметів довгострокового користування"(додаток 30)

Розрахунок потреби по КЕКВ 3120 "Капітальне будівництво (придбання)" (додаток 31)

Розрахунок потреби по КЕКВ 3130 "Капітальний ремонт" та КЕКВ 3140 "Реконструкція та реставрація"(додаток 32)

Розрахунок потреби по КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"(додаток 33)

Зведення показників спеціального фонду районного бюджету (додаток 34)

Зміни до розподілу видатків (додаток 35)

Бюджетний запит на 2017 рік додатковий (додаток 36)

Зведення показників  загального і спеціального фондів районного бюджету (додаток 37)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Про виконання районного бюджету за  І півріччя 2017 року

Виконання видаткової частини зведеного  бюджету Новопсковського району за 1 півріччя 2017 року

Аналіз виконання плану по доходах в розрізі сільських та селищних рад 

Про районний бюджет на 2017 рік